Adwokat Szczecin – Kancelaria Adwokacka Wyssogota-Zakrzewski

Adwokat Zawisza Wyssogota-Zakrzewski w ramach Kancelarii Adwokackiej Wyssogota-Zakrzewski w Szczecinie świadczy kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym oraz prawnym, w szczególności przedsiębiorcom, spółkom osobowym i kapitałowym, stowarzyszeniom, fundacjom, wspólnotom mieszkaniowym i spółdzielniom.

 

Pomoc ta obejmuje w szczególności reprezentację adwokacką przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami ścigania, organami egzekucyjnymi oraz innymi organami państwa.

 

Gwarancja jakości

 

 Stanie na straży praw i wolności obywatelskich, kultywowanie tradycji narodowych odraz troska o rozwój polskiej kultury i ochrona dziedzictwa stanowią podwaliny aktywności społecznej rodziny Wyssogota-Zakrzewskich herbu Wyskota. Z tych względów adwokat Zawisza Wyssogota-Zakrzewski wyznacznikiem działalności Kancelarii Adwokackiej uczynił fundamentalne zasady moralne, w tym skodyfikowane w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, ochronę praw i wolności oraz najlepiej pojmowany interes Klienta.

 

Kancelaria Adwokacka Wyssogota-Zakrzewski oraz adwokat Zawisza Wyssogota-Zakrzewski zapewnia swoim klientom:

 

 • miłą i fachową obsługę
 • doświadczenie i gruntowną znajomość przepisów prawa
 • wysokie standardy zawodowe i wyznawane wartości
 • dogodne i elastyczne warunki współpracy
 • czas pracy dopasowany do potrzeb klienta
 • ubezpieczenie od błędów w sztuce
 • pomoc specjalistów z różnych dziedzin powiązanych z prawem
 

Zakres tematyczny pomocy prawnej

 

Kancelaria Adwokacka Wyssogota-Zakrzewski oraz adwokat Zawisza Wyssogota-Zakrzewski świadczy pomoc prawną w następujących obszarach tematycznych:

 

 • Prawo administracyjne
 • Prawo budowlane i gospodarki nieruchomościami
 • Prawo cywilne, w tym dochodzenie odszkodowań i windykacja należności
 • Prawo fundacji i stowarzyszeń
 • Prawo karne
 • Prawo medyczne
 • Prawo autorskie i pokrewne
 • Prawo pracy
 • Prawo rodzinne
 • Prawo spadkowe
 • Prawo podatkowe, w tym Optymalizacja podatkowa
 • Prawo spółdzielcze
 • Prawo spółek handlowych, w tym rejestracja spółek
 • Prawo zamówień publicznych
 • Spedycja i przewóz międzynarodowy i krajowy
 • Wspólnoty mieszkaniowe
 

Szczegółowy wykaz typowych czynności w konkretnym dziale prawa znajdziesz w zakładce Specjalizacje adwokata.

 

Formy pomocy prawnej

 

Kancelaria Adwokacka Wyssogota-Zakrzewski oraz adwokat Zawisza Wyssogota-Zakrzewski świadczy pomoc prawną w sposób najbardziej adekwatny do potrzeb klienta, w szczególności poprzez:

 

 • porady prawne i konsultacje
 • pisemne (mailowe) odpowiedzi na pytania prawne
 • sporządzanie opinii prawnych
 • analiza umów, opiniowanie i redagowanie umów i innych dokumentów
 • opracowywanie oraz analiza statutów, regulaminów, aktów prawnych
 • prowadzenie korespondencji w imieniu klienta
 • sporządzanie umów, pozwów, pism procesowych, pism urzędowych, wniosków, wezwań, odwołań, reklamacji, podań, skarg itp.
 • analiza dokumentacji rachunkowej, w tym ksiąg handlowych, pod kątem optymalizacji podatkowej
 • pomoc w tworzeniu, przekształcaniu, działalności bieżącej oraz likwidacji przedsiębiorstw, w tym spółek, fundacji, spółdzielni i stowarzyszeń.
 • prowadzenie oraz uczestnictwo w negocjacjach, rokowaniach i mediacjach.
 • prowadzenie szkoleń
 • reprezentacja przed organami administracji, sądami i innymi instytucjami

Zasady ustalania honorarium

 

Kancelaria Adwokacka do ustalania wynagrodzenia i zasad współpracy podchodzi w sposób elastyczny i jest otwarta na potrzeby klienta. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Honorarium adwokata.

 

 Adres Kancelarii Adwokackiej

 

Siedziba Kancelarii Adwokackiej mieści się w Szczecinie przy Alei Wojska Polskiego 58/4. Więcej informacji znajdziesz w zakładce lokalizacja Kancelarii lub możesz użyć formularza kontaktowego na stronie Adwokat Szczecin kontakt.