Tradycje rodzinne

Tradycje rodzinne adwokata Zawiszy Wyssogota-Zakrzewskiego w kształtowaniu i stosowaniu prawa sięgają wielu wieków wstecz.

 

Wśród członków rodziny Wyssogota-Zakrzewskich w okresie I Rzeczypospolitej było wielu zasłużonych urzędników państwowych, w tym kilkudziesięciu senatorów, doradców królewskich (m.in. Stanisław Wyssogota zwany Stańczykiem), posłów na sejm, w tym trzech na Sejm Czteroletni. W znakomitej części posiadali oni wykształcenie prawnicze, wpisując się na kartach historii jako ludzie patriotyczni i postępowi. Byli wśród nich założyciele i aktywni członkowie Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej m.in. Ignacy Wyssogota-Zakrzewski, pierwszy i trzeci Prezydent Warszawy, uwidoczniony na obrazach Jana Matejki. W okresie zaborów członkowie Rodziny aktywnie wspierali rozwój polskiego przemysłu, kultury, oświaty i sportu, a także licznie włączali się do walki zbrojnej o niepodległość. Tematowi temu poświęcona jest publikacja naukowa adwokata Zawiszy Wyssogota-Zakrzewskiego pt. Działalność społeczno-polityczna, kulturalno-naukowa i zbrojna rodu Wyssogota Zakrzewskich herbu Wyskota na tle walki o polskość i utrzymanie tożsamości narodowej w zaborze pruskim.

 

Takie tradycje rodzinne były kontynuowane w okresie międzywojnia, i tak np. pierwszym Prezesem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu był Jan Zakrzewski h. Wyskota.

 

adwokat szczecin kancelaria adwokacka prawnik