Specjalizacje Adwokata – Porady prawne Szczecin

Kancelaria Adwokacka Wyssogota-Zakrzewski świadczy porady prawne i obsługę prawną w następujących obszarach specjalizacji adwokata:

 

Nieruchomości – zarząd i gospodarka nieruchomościami

 (m.in. porady prawne umowy deweloperskie, umowy z wykonawcą, podwykonawcą, inwestorem,

kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru, analiza i negocjowanie umów sprzedaży, darowizny, dożywocia, zamiany itp.)

Prawo administracyjne

(m.in. porady prawne, odwołanie od decyzji administracyjnej, skarga na działanie organu, dochodzenie odszkodowań,
porady prawne z zakresu prawa administracyjnego, wykup lokali, wznowienie postępowania, porady prawne w kwestii samowoli budowlanych)

Prawo budowlane

(m.in. porady prawne przy inwestycjach budowlanych, uzyskiwanie pozwoleń na budowę,

opiniowanie kontraktów budowlanych, analiza stanu prawnego nieruchomości, umowy dzierżawy, umowy najmu,
zastępstwo procesowe przed sądami w zakresie prawa budowlanego i obrotu nieruchomościami)

Dochodzenie odszkodowań

 (m.in. porady prawne, dochodzenie odszkodowań za błędy w sztuce, wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy, renty, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie)

Windykacja należności

(m.in. porady prawne, analiza i sporządzanie umów, zabezpieczeń, ugód, negocjacje,

pozew w postępowaniu nakazowym,z weksla, sprzeciw, zarzuty od nakazu zapłaty, wniosek egzekucyjny,

zastępstwo w egzekucji, ustalanie majątku dłużnika, klauzula wykonalności na małżonka,

skarga paulińska, postępowanie przeciwko nieuczciwym dłużnikom)

Prawo rodzinne

(m.in. porady prawne, skuteczny pozew o rozwód, apelacja, pozew o alimenty, wniosek podział majątku, wniosek o kontakty z dzieckiem, intercyza)

Prawo spadkowe

(m.in. porady prawne, jak napisać testament, dział spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, podatek od spadku,
darowizna a zachowek, tzw. zrzeczenie się spadku)

Wspólnoty mieszkaniowe

(m.in. porady prawne stała obsługa prawna, analiza i sporządzanie umów, zaskarżanie uchwał, windykacja należności,
odzyskiwanie dokumentów, pomoc w zmianie zarządu)

Prawo spółek handlowych – obsługa prawna przedsiębiorców (firm)

(m.in. konsultacje, porady prawne, stała obsługa prawna, rejestracja spółek, przekształcenia, doradztwo podatkowe,

optymalizacja, obniżanie kosztów działalności, zabezpieczenia majątkowe rodzinna i przed wierzycielami,

tworzenie systemów zabezpieczeń prawnych)

Spedycja, transport i przewóz międzynarodowy i krajowy

(m.in. porady prawne, analiza i sporządzanie umów, zleceń, regulaminów, obsługa prawna firm,
zastępstwo procesowe, odwołania od decyzji, dochodzenie odszkodowań, windykacja należności)

 

Prawo podatkowe, w tym Optymalizacja podatkowa

(m.in. porady prawne, odwołanie od decyzji, skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, opinie podatkowe,

obsługa prawna w kierunku optymalizacji podatkowej, redukcji kosztów i zabezpieczeń,

zastępstwo (reprezentacja) w postępowaniu podatkowym, karno-skarbowym i administracyjnym)

Umowa – analiza, opiniowanie, sporządzanie umów

(m.in. porady prawne, analiza, redakcja, opiniowanie i sporządzanie umów, aneksów, porozumień, ugód,

uchwał, pełnomocnictw, analiza i tworzenie zabezpieczeń umownych,pomoc prawna w wykonywaniu umów,

dochodzenie należności, windykacja wierzytelności)

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

(m.in. porady prawne, zastępstwo procesowe)

Prawo spółdzielcze

Prawo zamówień publicznych

 

Prawo fundacji i stowarzyszeń

 Prawo karne

Prawo medyczne

Prawo autorskie i pokrewne

Prawo pracy

Porady prawne