Spedycja, transport oraz przewóz międzynarodowy i krajowy

Kancelaria Adwokacka Wyssogota-Zakrzewski oferuje kompleksowe porady prawne, zastępstwo procesowe i stałą obsługę prawną przedsiębiorców i firm w zakresie transportu, spedycji i przewozu, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego.

 

Pomoc prawna adwokata w zakresie spedycja i transport międzynarodowy obejmuje:

 

– konsultacje i porady prawne w zakresie prawa przewozowego, spedycji i transportu

– udział w negocjacjach

– analizę i sporządzanie umów, kontraktów, porozumień, ugód

– analizę i sporządzanie regulaminów firm spedycyjnych i przewozowych

– opiniowanie i przygotowywanie zleceń transportowych, w celu zminimalizowania ryzyk i zwiększenie skuteczności dochodzenia zapłaty i odszkodowań

– dochodzenie odszkodowań od kontrahentów

– ochrona przed roszczeniami kontrahentów

– windykacja należności, wezwania do zapłaty, negocjowanie i zawieranie ugód

– zastępstwo procesowe, sporządzanie pism procesowych: pozew, odpowiedź na pozew, nakaz zapłaty, sprzeciw i zarzuty od nakazu zapłaty, apelacja, skarga kasacyjna

– europejski nakaz zapłaty

– odwołania od kar Inspekcji Transportu Drogowego, Izby Celnej, Policji itp.