Prawo podatkowe – optymalizacja podatkowa

Kancelaria Adwokacka w Szczecinie specjalizuje się w pomocy z zakresu: Prawo podatkowe i optymalizacja podatkowa przedsiębiorców.

 

  •  Usługi adwokackie obejmują w szczególności:

 

– porady prawne

– konsultacje e-mailowe lub telefoniczne

– sporządzanie opinii lub audytów podatkowych w zakresie wszelkich aspektów bieżącej działalności klienta, w tym w celu przygotowania do kontroli podatkowych

– analizę i sporządzanie umów i innych dokumentów pod względem poprawności ich konstrukcji oraz optymalizacji obciążeń podatkowych

– doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy oraz sposobu prowadzenia działalności gospodarczej lub inwestycji

– doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy oraz sposobu zatrudniania pracowników

– sporządzanie wniosków lub pism do organów podatkowych

– sporządzanie wniosków o interpretacje podatkowe

– sporządzanie odwołań od decyzji organów podatkowych

– szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników

– reprezentację w trakcie kontroli podatkowych

– zastępstwo w ramach bieżących kontaktów z organami podatkowymi i celnymi

– zastępstwo w postępowaniach administracyjnych, skarbowych i karno-skarbowych, w tym przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi

– sporządzanie skarg i zastępstwo procesowe w zakresie skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

– optymalizacja podatkowa

 

  • Pomoc prawna w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) obejmuje m.in.:

 

– weryfikację poprawności kwalifikacji przychodów i kosztów dla celów podatkowych

– doradztwo w zakresie zwolnień podatkowych

– doradztwo w zakresie dokumentowania transakcji

– analizę podatkową umów, wraz ze sporządzaniem uzupełnień lub nowych kontraktów

– analizę podatkową fuzji, przejęć, restrukturyzacji kapitałowej oraz likwidacji podmiotów gospodarczych między innymi w zakresie oceny ogólnych korzyści i kosztów planowanych działań

– pomoc prawną w zakresie spółek porzucanych – w razie chęci zaprzestania działalności

– optymalizacji obrotu udziałami bądź akcjami

– doradztwo w celu minimalizowania ryzyk podatkowych związanych z przejęciem majątku, przedsiębiorstw, a także optymalizację podatkową i kosztową procesu likwidacji likwidacji działalności gospodarczej

– planowanie inwestycji w celu minimalizacji obciążeń podatkowych

– doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych

– optymalizacja podatkowa

 

  • Pomoc prawna w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i ZUS obejmuje m.in.:

 

– doradztwo w zakresie zwolnień podatkowych

planowanie struktur zatrudniania, w tym cudzoziemców, pod kątem optymalizacji oszczędności podatkowych i w zakresie ubezpieczeń społecznych

– planowanie struktur zatrudnienia polskich obywateli za granicą pod kątem optymalizacji oszczędności podatkowych i w zakresie ubezpieczeń społecznych

– planowanie struktur wynagradzania menadżerów, członków zarządu i rad nadzorczych

 

  • Pomoc prawna w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) obejmuje m.in.:

 

– analizę rozliczeń podatku VAT krajowego i krajów członkowskich Unii Europejskiej

– konsultacje z zakresu polskiego podatku VAT dla podmiotów zagranicznych

– doradztwo w zakresie zwolnień podatkowych

– analizę podatkową umów, wraz ze sporządzaniem uzupełnień lub nowych kontraktów

– doradztwo oraz pomoc przy zwrocie polskiego VAT dla podmiotów zagranicznych oraz zagranicznego VAT dla polskich przedsiębiorców

– pomoc przy rejestracji zagranicznych przedsiębiorców dla celów polskiego podatku oraz polskich podmiotów dla celów zagranicznego VAT

– optymalizacja podatkowa

 

  • Pomoc prawna w zakresie pozostałych podatków obejmuje m.in.:

 

– doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn

– pomoc w postępowaniach wymiarowych i kontrolnych podatku od spadków i darowizn

– doradztwo w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych

– pomoc przy wypełnianiu formularzy podatkowych

– konsultacje w zakresie opodatkowania zakładów, oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych przedsiębiorców w Polsce, a także spółek, zakładów, oddziałów i przedstawicielstw polskich przedsiębiorców za granicą

– doradztwo w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

– audyty, planowanie i doradztwo w zakresie inwestycji, ukierunkowane na minimalizację obciążeń podatkowych. – optymalizacja podatkowa