Prawo spadkowe

Kancelaria Adwokacka Wyssogota-Zakrzewski w Szczecinie specjalizuje się w pomocy prawnej z zakresu prawa spadkowego.

 

Pomoc adwokata rozpoczyna się od planowania rozporządzeń testamentowych, dyspozycji majątkowych za życia spadkodawcy w kontekście prawa spadkobierców ustawowych do zachowku, poprzez udział w postępowaniach o stwierdzeniu nabycia spadku, wyłączenie spadkobierców niegodnych dziedziczenia oraz zabezpieczenie i  dział spadku, a skończywszy na realizacji uprawnień do zachowku, zapisów, poleceń oraz załatwianiu spraw podatkowych (podatek od spadku). Kancelaria pomaga również w razie nabycia długów spadkowych.

 

W Kancelarii Adwokackiej można zasięgnąć porady prawnej, zlecić sporządzenie testamentu lub pism w postępowaniach spadkowych lub powierzyć reprezentację adwokacką przed sądami powszechnymi i organami administracji publicznej.

 

 

Pomoc prawna Kancelarii Adwokackiej w zakresie prawa spadkowego obejmuje w szczególności:

 

Porady prawne dotyczące:

 

– prawo spadkowe i spadek ogólnie

– długi spadkowe

– pomoc prawna przy nabyciu długów

– uprawnienia bliskich do mieszkania

– otwarcie i nabycie spadku

– tytuły prawne do spadku

– dziedziczenie i zdolność do dziedziczenia

– niegodność dziedziczenia i przebaczenie

– dziedziczenie ustawowe

– uprawnienia dziadków

– uprawnienia małżonka

– uprawnienia rodzeństwa

– wyłączenie małżonka od dziedziczenia

– jak napisać testament

– zdolność do sporządzenia i odwołania testamentu

– odwołanie testamentu

– zakaz testamentów wspólnych

– nieważność testamentu

– rodzaje testamentów

– testament zwykły, notarialny, allograficzny, ustny, podróżny, wojskowy

– podstawienie, przyrost, zapis testamentowy, polecenie

– wykonawca testamentu

– zarządca spadku

– zachowek,

– zachowek po rodzicach

– zachowek od darowizny

– wydziedziczenie

– przyjęcie i odrzucenie spadku

– nabycie spadku

– spadek z dobrodziejstwem inwentarza

– uchylenie przyjęcia lub odrzucenia spadku

– oświadczenie o odrzuceniu spadku

– stwierdzenie nabycia spadku

– odpowiedzialność za długi spadkowe

– dział spadku, podział spadku

– zrzeczenie się dziedziczenia, zrzeczenie spadku

– zbycie spadku lub udziału spadkowego

– podatek od spadku

 

Sprawy sądowe dotyczące prawa spadkowego rozstrzygane w trybie nieprocesowym:

 

– stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy, wniosek nabycia spadku

– stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu

– uzupełnienie stwierdzenia nabycia w spadku

– zmiana stwierdzenia nabycia w spadku

– dział spadku, wniosek o dział spadku

– dział spadku wraz z podziałem majątku wspólnego małżonków

– zabezpieczenie spadku

– spis inwentarza

– przyjęcie spadku wprost

– przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

– odrzucenie spadku

– nakazanie złożenia testamentu

– otwarcie i ogłoszenie testamentu

– wyjawienie przedmiotów spadkowych

– zawiadomienie o testamencie ustnym

– zwolnienie wykonawcy testamentu

– kurator spadku

 

Sprawy sądowe dotyczące prawa spadkowego rozstrzygane w trybie procesowym:

 

– pozew o zachowek

– doliczanie darowizn do spadku przy roszczeniu o zachowek

– uznanie spadkobiercy za niegodnego

– wyłączenie małżonka od dziedziczenia

– zobowiązanie do wykonania zapisu

– zobowiązanie do wykonania polecenia

– zmniejszenie zapisu lub polecenia

– wystąpienie wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercom

 

Podatek od spadków i darowizn:

 

– porady prawne z zakresu prawa podatkowego

– zwolnienie od podatku

– reprezentacja w postępowaniu podatkowym przed urzędem skarbowym

– wypełnianie deklaracji podatkowych