Dochodzenie odszkodowań

Kancelaria Adwokacka Wyssogota-Zakrzewski oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowań:

 

– osobom poszkodowanym w wyniku błędu lekarskiego

– osobom poszkodowanym w wyniku ataku / pogryzienia przez zwierzę

– osobom poszkodowanym w wypadku komunikacji miejskiej (tramwaj, autobus)

– osobom poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym, zarówno kierowcy, pasażerom jak i pieszym oraz rowerzystom

– osobom poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym, w którym sprawca był pod wpływem alkoholu

– osobom poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym, w którym były ofiary śmiertelne

– osobom poszkodowanym w wypadku gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i nie został zidentyfikowany

– osobom poszkodowanym w wypadkach podczas i w trakcie wykonywania pracy

– osobom poszkodowanym w wypadkach spowodowanych pracą służb publicznych

– gdy w wyniku wypadku śmierć poniosła osoba bliska

– gdy zakład ubezpieczeń  potrąca amortyzację części zamiennych lub gdy zakład ubezpieczeń obniżył  odszkodowanie o wartość podatku VAT

– gdy zakład ubezpieczeń niezasadnie obniża koszty naprawy samochodu lub zniszczonego mienia

– osobom poszkodowanym w wypadkach losowych, np.:

– potknięcie na nierównym chodniku

– wpadnięcie w niezabezpieczone wykopy

– poślizgnięcie na nieposypanym, śliskim chodniku, drodze, schodach

– poślizgnięcie na śliskiej podłodze w sklepie, urzędzie, budynku użyteczności publicznej

– potknięcie lub poślizgnięcie się, w wyniku którego doszło do złamania kończyny, stłuczenia,   zwichnięcia, urazu głowy lub innego okaleczenia

– osobom poszkodowanym w wyniku prowadzenia prac w gospodarstwie rolnym z użyciem sprzętu rolniczego

– osobom poszkodowanym w wyniku prowadzenia prac związanych z uprawą roli, zasiewem, zbiorem plonów, orką pola

– osobom poszkodowanym gdy ubezpieczyciel zaniża należne odszkodowanie bądź odmawia jego wypłaty

– gdy domagamy się odszkodowania za pogorszenie sytuacji majątkowej po śmierci bliskiej osoby

– gdy ubezpieczyciel zaniża świadczenie z polisy posagowej

– gdy wypłata z polisy na życie jest rażąco niska lub niezgodna z umową

– gdy mienie zostało uszkodzone lub zniszczone

– gdy samochód został uszkodzony lub zniszczony podczas postoju

– gdy samochód został uszkodzony lub zniszczony przez spadający śnieg, lód, konary drzew, elementy elewacji budynków, służby drogowe (pług, śmieciarka itp.), zdarzenia losowe

– gdy domagamy się odszkodowania za poniesione koszty leczenia, rehabilitacji w związku z wypadkiem komunikacyjnym bądź losowym

– gdy domagamy się zadośćuczynienia za ból i cierpienie jakie doznaliśmy w wypadku

– gdy domagamy się odszkodowania za utracone w wyniku wypadku zarobki, rentę z tytułu ponoszenia zwiększonych kosztów lub utraty  przyszłych możliwości zarobkowych

– gdy występujemy o rentę z tytułu utraty żywiciela rodziny

– w sprawach wadliwych decyzji administracyjnych i ich skutków finansowych

– w sprawach wzruszania wadliwych, niezgodnych z prawem decyzji lub orzeczeń

– w sprawach niezgodnych z prawem orzeczeń organów wymiaru sprawiedliwości

– w sprawach o dochodzenie i egzekwowanie roszczeń  odszkodowawczych wobec organów Państwa

– w sprawach o dochodzenie i egzekwowanie roszczeń  odszkodowawczych wobec banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz wszelkich instytucji finansowych

– przeciwko osobom bezumownie korzystającym z mienia, np. nieruchomości, lokalu, prawa spółdzielczego, pojazdu

 

Pomoc prawna obejmuje w szczególności porady prawne, negocjacje osobiste i pisemne, wezwania do zapłaty odszkodowania, analiza, sporządzanie i zawieranie ugód, przygotowanie klienta do przyszłego procesu, dochodzenie odszkodowań przed sądami – zastępstwo procesowe oraz egzekucyjne.

W zależności od stanu indywidualnej sprawy istnieje możliwość na uzależnienie znacznej części wynagrodzenia od wyniku sprawy (tzw. wynagrodzenie na procent).