Adwokat Szczecin – Kancelaria Adwokacka Wyssogota-Zakrzewski

Adwokat Zawisza Wyssogota-Zakrzewski w ramach Kancelarii Adwokackiej Wyssogota-Zakrzewski w Szczecinie świadczy kompleksową pomoc prawną osobom fizycznym oraz prawnym, w szczególności przedsiębiorcom, spółkom osobowym i kapitałowym, stowarzyszeniom, fundacjom, wspólnotom mieszkaniowym i spółdzielniom.

 

Pomoc ta obejmuje w szczególności reprezentację adwokacką przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami ścigania, organami egzekucyjnymi oraz innymi organami państwa.

 

Gwarancja jakości

 

 Stanie na straży praw i wolności obywatelskich, kultywowanie tradycji narodowych odraz troska o rozwój polskiej kultury i ochrona dziedzictwa stanowią podwaliny aktywności społecznej rodziny Wyssogota-Zakrzewskich herbu Wyskota. Z tych względów adwokat Zawisza Wyssogota-Zakrzewski wyznacznikiem działalności Kancelarii Adwokackiej uczynił fundamentalne zasady moralne, w tym skodyfikowane w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, ochronę praw i wolności oraz najlepiej pojmowany interes Klienta.

 

Kancelaria Adwokacka Wyssogota-Zakrzewski oraz adwokat Zawisza Wyssogota-Zakrzewski zapewnia swoim klientom:

 

  • miłą i fachową obsługę
  • doświadczenie i gruntowną znajomość przepisów prawa
  • wysokie standardy zawodowe i wyznawane wartości
  • dogodne i elastyczne warunki współpracy
  • czas pracy dopasowany do potrzeb klienta
  • ubezpieczenie od błędów w sztuce
  • pomoc specjalistów z różnych dziedzin powiązanych z prawem
 

Zakres tematyczny pomocy prawnej

 

Kancelaria Adwokacka Wyssogota-Zakrzewski oraz adwokat Zawisza Wyssogota-Zakrzewski świadczy pomoc prawną w następujących obszarach tematycznych:

 

  • Prawo administracyjne
  • Prawo budowlane i gospodarki nieruchomościami
  • Prawo cywilne, w tym dochodzenie odszkodowań i windykacja należności
  • Prawo fundacji i stowarzyszeń
  • Prawo karne
  • Prawo medyczne
  • Prawo autorskie i pokrewne
  • Prawo pracy
  • Prawo rodzinne
  • Prawo spadkowe
  • Prawo podatkowe, w tym Optymalizacja podatkowa
  • Prawo spółdzielcze
  • Prawo spółek handlowych, w tym rejestracja spółek
  • Prawo zamówień publicznych
  • Spedycja i przewóz międzynarodowy i krajowy
  • Wspólnoty mieszkaniowe
 

Szczegółowy wykaz typowych czynności w konkretnym dziale prawa znajdziesz w zakładce Specjalizacje adwokata.

 

Formy pomocy prawnej

 

Kancelaria Adwokacka Wyssogota-Zakrzewski oraz adwokat Zawisza Wyssogota-Zakrzewski świadczy pomoc prawną w sposób najbardziej adekwatny do potrzeb klienta, w szczególności poprzez:

 

  • porady prawne i konsultacje
  • pisemne (mailowe) odpowiedzi na pytania prawne
  • sporządzanie opinii prawnych
  • analiza umów, opiniowanie i redagowanie umów i innych dokumentów
  • opracowywanie oraz analiza statutów, regulaminów, aktów prawnych
  • prowadzenie korespondencji w imieniu klienta
  • sporządzanie umów, pozwów, pism procesowych, pism urzędowych, wniosków, wezwań, odwołań, reklamacji, podań, skarg itp.
  • analiza dokumentacji rachunkowej, w tym ksiąg handlowych, pod kątem optymalizacji podatkowej
  • pomoc w tworzeniu, przekształcaniu, działalności bieżącej oraz likwidacji przedsiębiorstw, w tym spółek, fundacji, spółdzielni i stowarzyszeń.
  • prowadzenie oraz uczestnictwo w negocjacjach, rokowaniach i mediacjach.
  • prowadzenie szkoleń
  • reprezentacja przed organami administracji, sądami i innymi instytucjami

Zasady ustalania honorarium

 

Kancelaria Adwokacka do ustalania wynagrodzenia i zasad współpracy podchodzi w sposób elastyczny i jest otwarta na potrzeby klienta. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Honorarium adwokata.

 

 Adres Kancelarii Adwokackiej

 

Siedziba Kancelarii Adwokackiej mieści się w Szczecinie przy Alei Wojska Polskiego 58/4. Więcej informacji znajdziesz w zakładce lokalizacja Kancelarii lub możesz użyć formularza kontaktowego na stronie Adwokat Szczecin kontakt.