Kontakt

Aleja Wojska Polskiego 58/4, 40-477 Szczecin
tel. 91 820 31 71, 791 38 38 38
fax. 91 820 32 93
e-mail: kancelaria@adwokat.wyssogota.pl
Konstytucja 3 Maja 1791 roku
Jan Matejko
Znajdź trasę Wyznacz trasę

 19)   Zgodnie z wyrokiem Tryb. Konst. z dnia 1.12.2009 r. (Dz.U. Nr 210, poz. 1628) art. 90 ust. 2 traci moc w części obejmującej zwrot „albo postępowania przed sądem dyscyplinarnym” jako niezgodny z art. 42 ust. 2 Konstytucji RP. Utrata mocy w tej części nastąpi 11.12.2009 r.

 20)   Art. 95c pkt 1 w brzmieniu ustawy z dnia 8.10.2010 r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1429), która wchodzi w życie 4.12.2010 r.

 21)   Zamieszczony w obwieszczeniu.